Naturhistorisk Guide – Københavns Universitet

Rebild Bakker. Foto: Lars Skipper

Formålet med Naturhistorisk Guide er at give alle interesserede svar på spørgsmålet: Hvordan kan jeg dyrke mine naturhistoriske interesser, dels som hobby, dels professionelt? Derfor kan man klikke sig ind på foreninger, museer, botaniske og zoologiske haver og akvarier, institutioner, kurser, tidsskrifter, uddannelser m.m. Desuden er der links til mange hjemmesider, hvor naturhistoriske interesser plejes. Nyheder og aktuelle begivenheder, fx nyt om naturjagter og andre aktiviteter, nye hjemmesider og bøger bringes ligeledes på Guiden.

Hjemmesiden har været et projekt under DanBIF - Danish Biodiversity Information Facility.

OBS! Naturhistorisk Guide skal omlægges til et andet hjemmesidesystem og opdateres derfor ikke længere her.

Har du kommentarer eller ny information til hjemmesiden, kontakt venligst Eigil Holm og Lotte Endsleff (webredaktør).

Allearter.dk