DAGU – Københavns Universitet

DAGU, Dansk AmatørGeologisk Union, og stenklubber

 

DAGU er en landsdækkende organisation, der siden 1985 gennem samarbejde med de tilsluttede stenklubber og dele af de faggeologiske miljøer har sat fokus på den danske geologi. Formålet er at fremme kendskabet til og den naturvidenskabelige betydning af geologi, mineralogi og palæontologi, samt arbejde for at geologiske, mineralogiske og palæontologiske forekomster så vidt muligt kan sikres og bevares.

DAGU har løbende markeret sig omkring danekræ, geosites samt indsamling af fund og adgang til fundområder. DAGU har deltaget i faglige seminarer omkring landskab og geologi. DAGU indgår i et underudvalg i Nationalkomiteen for Danmarks geologi. Desuden indgår DAGU i De Sønderjyske Museer, her Midtsønderjyllands Museum, Gram, og et styregruppemedlem er associeret Støttefonden, Geologisk Museum. DAGU ledes af et repræsentantskab.

Tilsluttede stenklubber
Stenforeningen Midt-Vest, Den Sydøstjyske Stenklub, Fredericia Stenklub, Den Fynske Stenklub, Fynske Fossilsamlere, Vestsjællands Amatørgeologiske Forening, Fakse Amatørgeologiske Gruppe, Trilobiten Falsters Stenklub, Bornholms Stenklub.

Hver tilknyttet stenklub har en DAGU repræsentant. De tilsluttede stenklubber får informationer fra stenklubber, geologiske museer og fagmiljøer, udvalg, stenmesser og forlag.

Større fælles ture for medlemsklubber arrangeres i perioder (Fur, Gotland, England, Norge).

Hjemmesider for stenklubber m.m.


Hjemmeside
www.dagu.dk
OBS! Dette er den oprindelige hjemmesideadresse, men den har nu andet indhold.

Kontakt
Styregruppen:
Amy Lewring
(sekretær, informationsansvarlig) Toldbakken 12, Hejlsminde
6094 Hejls
Tlf. 7557 4061
Kontakt 

Gertrud Edelvang
(kasserer)
Stendyssevej 50
3540 Lynge
Tlf. 4818 8311
Kontakt  

Mogens K. Hansen (styregruppemedlem, netværk) Tvedvej 29, 1.tv.
5700 Svendborg
Tlf. 6221 7370/ 6221 5013