Hvad er naturhistorie

Naturhistorien beskriver dyrene i zoologien, planterne i botanikken og bakterier og svampe m.m. i mikrobiologien. Udviklingslære, cellebiologi, genetik og molekylærbiologi dækker alle tre områder. Jordens og livets historie fra de ældste tider til nu skildres i geologien, der også omfatter sten, jordarter, bjerge med videre. Landskaberne og deres fortolkning beskrives i geografien.

Grundvidenskab beskriver naturen uden at skele til den praktiske nytte. Men takket være grundvidenskaben kender vi f.eks. bakterier, celler, genetik, de mange plante- og dyrearter, Jordens historie og meget andet, der er blevet til stor gavn i den anvendte videnskab. Det er landbrug, gartneri og havebrug, forædling af kulturplanter og husdyr, fiskeribiologi, medicin og meget andet. Naturhistorien er meget omfattende og udvider sig stadig, både som grundvidenskab og i den praktiske anvendelse.