Konsulentfirmaer

Denne side er under opbygning!

Her kan du finde links til konsulentfirmaer der beskæftiger sig med naturen.

AGLAJA – Biologisk rådgivningsfirma der også underviser og udfører praktisk naturpleje

Amphi-Bac Aps – Overvågning, sporing og alarmering af mikrobiologiske vandforureninger

Amphi Consult – Fagbiologisk feltarbejde, natur- og miljøovervågning, naturbeskyttelse og naturgenopretning

Biomedia – Konsulentfirma der arbejder for naturen med registrering, overvågning, rådgivning, analyse, undervisning, sagsbehandling og naturpleje

CB Vand og Miljø (DanKoi APS)

COWI

Dansk Biologisk Laboratorium – Oparbejdning og behandling af biologiske moniterings- og analyseopgaver inden for både ferskvandsområdet og det marine område

Dansk Naturvidenskabsformidling

DHI – Selvejende, international rådgivnings- og forskningsorganisation med det mål at fremme teknologisk udvikling og kompetenceopbygning indenfor områderne vand, miljø og sundhed

Eidos Wildlife

Grontmij-Carl Bro

HabitatVision

Linnea Consult

Luscus Naturovervågning

Naturkonsulent.dk

Natur Og Idé

Naturplan

Orbicon – Rådgivende ingeniører inden for miljø, byggeri og forsyning

Rambøll Danmark A/S