Foreningen Naturhistorisk Guide

Den 8. marts 2007 stiftedes Foreningen Naturhistorisk Guide med det formål at drive hjemmesiden og udbrede kendskabet til naturhistorien, dens foreninger, institutioner, tidsskrifter mv. til det omgivende samfund. På den stiftende generalforsamling, som foregik på Geologisk Museum, Kbh., valgtes en bestyrelse på 5 medlemmer, og foreningens love blev vedtaget.

Foreningen vedligeholder Naturhistorisk Guide i elektronisk form, og varetager opgaver af fælles interesse for de foreninger, tidsskrifter og institutioner mv., der er med i Guiden. Som medlemmer af foreningen kan optages naturhistoriske foreninger, tidsskrifter, institutioner mv.

Foreningens hjemsted var oprindelig DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility på Statens Naturhistoriske Museum, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø.  I 2017 flyttede foreningens hjemsted til Dansk Zoologisk Selskab, Vennemindevej 65, 2100 Kbh. Ø.

Bestyrelsen

  • Eigil Holm – formand (Jydsk Naturhistorisk Forening)
  • Lotte Endsleff – webredaktør (Dansk Zoologisk Selskab)
  • Jan Audun Rasmussen
  • Maria Liljeroth
  • Ole Terney
Foto fra den stiftende generalforsamling 8/3 2007. Fra venstre: Ole Terney (BioNyt – Videnskabens Verden), Jan Fischer Rasmussen (Dansk Entomologisk Forening), Ida-Lykke Bang (Naturhistorisk Forening for Nordsjælland), Arn Gyldenholm (Naturhistorisk Museums Venneforening), Maria Liljeroth (Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum), Signe Nepper Larsen (Dansk Botanisk Forening), Eigil Holm (Jydsk Naturhistorisk Forening), Jan Audun Rasmussen (Geologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum), Lotte Endsleff (DanBIF, Statens Naturhistoriske Museum).