Nationalparker

Der er udpeget 5 områder som nationalparker i Danmark. De tre første, Thy, Mols Bjerge og Vadehavet blev indviet i henholdsvis 2008, 2009 og 2010, mens de to sidste områder, Skjern Å og Kongernes Nordsjælland, forventes indviet over de næste år.

En dansk nationalpark omfatter nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber. Områder, som både betyder noget for os danskere, men som også har og vil få international opmærksomhed og betydning.

Det er meningen, at nationalparkerne under ét skal rumme alle de vigtigste danske naturtyper. Skove og vores åbne kulturlandskab med dyrkede marker, græsarealer og levende hegn vil også indgå sammen med landsbyer og mindre bysamfund. En nationalpark kan omfatte både land, fjorde og arealer på havet.

Se meget mere på http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/ og på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.