Uddannelser

OBS! Denne del af Guiden er under op- og ombygning!

Se også Undervisningsministeriets UddannelsesGuiden. Her er uddannelser og jobmuligheder beskrevet, og der er links til uddannelsernes hjemmesider.

Institutioner

Se også Naturskoler.

Aalborg Universitet

Center for Erhverv og Uddannelse

Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervsakademi Sjælland

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Københavns Universitet

Roskilde Universitetscenter

Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Syddansk Universitet

Århus Universitet

De enkelte uddannelser

AAU – Aalborg Universitet, http://www.aau.dk/

AU – Århus Universitet, http://www.au.dk/

DTU – Danmarks Tekniske Universitet, http://www.dtu.dk/

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus, www.ju.dk

KU – Københavns Universitet, https://www.ku.dk/

RUC – Roskilde Universitet, http://www.ruc.dk/

SDU – Syddansk Universitet, https://www.sdu.dk/

Agronomi: KU

Biofysik: KU, SDU

Bioinformatik: KU, SDU, AU

Biokemi: KU, SDU

Biologi: KU, RUC, SDU, AU, DTU

Bioteknologi: KU, DTU

Biologisk oceanografi: SDU Odense og Kiel

Botanik: se Biologi

Det naturvidenskabelige basisstudium: RUC

Dyrepasser: Erhvervsuddannelser i Kolding og Roskilde samt i Slagelse (Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse)

Dyrlæge: KU

Fisker: Thyborøn, Grenå

Fiskeriteknolog: Esbjerg

Gartner: Beder og Roskilde samt i Slagelse (Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse)

Geofysik: KU, AAU

Geografi: KU, RUC, AAU

Geologi: KU, AAU

Geoteknologi: AAU/Ingeniørhøjskolen Århus

Horticulture (på engelsk): KU

Jordbrugsteknolog: Beder, Odense, Risskov, Slagelse (Erhvervsakademi Sjælland)

Konservator: Kunstakademiets Konservatorskole, København

Landskabsarkitekt: KU

Miljøbiologi: RUC

Molekylærbiologi: RUC, SDU, AU

Museumsformidling AAU, RUC

Natur- og Kulturformidling: Hjørring Seminarium

Naturressourcer: KU

Naturvejleder, se http://www.ug.dk/Erhverv.aspx?article_id=jobb-naturvejleder og http://www.skovognatur.dk/Ud/Naturvejledning/Naturvejledernet/ og http://www.sl.kvl.dk/Efteruddannelse/Naturvejlederuddannelsen.aspx

Palæontologi, se geologi

Skov- og naturtekniker: KU

Skov- og landskabsingeniør: KU

Skovbrug, forstkandidat: KU

Væksthusgartner: Dalum, Roskilde Tekniske Skole, Dansk Center for Jordbrugsuddannelse, Beder

Zoolog, se Biologi